A forradalom és szabadságharc emlékezete 2023-ban

A program az INTERREG V-A Slovakia - Magyarország Kisprojekten belül valósult meg, amely a SKHU/WETA/1901/1.1/103 regisztrációos szám alatt nyilvántartott. SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM - ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

Zverejňovanie objednávok RKC, farnosť Kostolné Kračany
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Dátum zverejnenia                    Predmet                                                  Partner                                                 EUR

04.09. 2021        Trvalé a dočasné tabule                                             Copy Guru s. r. o.                                  114

04.09. 2021        Publikácia o sakrálnych pamiatkach                   Copy Guru s. r. o.                                    780

04.08. 2021        Cestovanie, autobus na konferenciu do Dabas    AC consulting- service s r. o.        491

27.9.2021            Objednávka chlebíčky                                 COOP jednota Dun.Streda DS.SD                    313,50

27.9.2021            Objednávka perá                                            Copy Guru s. r. o.                                                   149,04

Zverejňovanie faktúr RKC, farnosť Kostolné Kračany
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Por.číslo              Číslo faktúry                 Dodávateľ                                                                                                    EUR

1.                   210100249                   Copy Guru,s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda      114

2.                  210100256                   Copy Guru,s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda     780

3.                  11082021            AC consultin-services, s.r.o. Ružomberská 6, 821 05 Bratislava         478,50

4.                  221020              IZO-Bau,s.r.o                    Požiarnická 30,93101 Šamorín                        18843,89

5.                  221022                 IZO-Bau,s.r.o                     Požiarnická 30,93101 Šamorín                        8578,03

6.                 210100306        Copy Guru,s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda            149,04

7.                 502101518           Coop jednota Dunajská streda       Korzo Bélu Bartóka č.790                 313,49

Zverejňovanie uzatvorených zmlúv RKC, farnosť Kostolné Kračany
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Por.číslo       Typ zmluvy                                                                          dátum zverejnenia              predmet                 partner                EUR

  1. Zmluva o dielo č. 03/2021 oprava veže kostola        04.09. 2021           Zmluva o dielo č.3/2021   IZO- BAU s.r.o.    27421,92