2024.március 15.


Március 15, ünnepség 2024 Királyfiakarcsa

Közös ünneplés Kiráyfiakarcsán

A hagyományokhoz híven a Petőfi Baráti Társulás rendezésében Kiráyfiakarcsán is megemlékezést tartottak a helyi kultúrházban. Március 15. minden magyar ünnepe. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját a Petőfi Baráti Társulás, a falubelik, az érdeklődők, valamint Királyfiakarcsa és Egyházkarcsa Önkormányzata, az egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség és Dabas önkormányzatának küldöttei közösen ünnepelték meg.

"Szolgaságunk idején / Minden ember csak beszélt / Mi valánk a legelsők, kik / tenni mertünk a honért! Mi emeltük föl először / A cselekvés zászlaját, / Mi riasztók föl zajunkkal / Nagy álmából a hazát!" (Petőfi

A szép számban egybegyűlteket, a vendégeket a társulás elnökségi tagja, Lukács Bence köszöntötte. Felvezetőjében említést tett 1848-ról, majd az azt követő évszámról, jeles napról, melyet az iskolás évei alatt az egykori tanára minden diák emlékezetébe véste: "Amikor azt mondják, 1848. március 15., akkor azt feleljük rá: forradalom. Ha azt mondják, hogy 1848/49, akkor azt válaszoljuk: függetlenségi harc, szabadságharc. Ha azt mondják, 1848. szeptember 29., azt mondjuk pákozdi csata. Ha azt mondják, 1849. augusztus 13, azt feleljük, fegyverletétel Világosnál. Ha azt mondják, 1849. október 6-a, azt mondjuk aradi vértanúk. Ha azt halljuk, 1867, azt mondjuk: kiegyezés. Az évszámok és a hozzájuk kötődő történelmi események olyanok, mint a szőlő mellé állított karók, megtartják a mélyről táplálkozó fiatal hajtásokat, hogy bő termést hozzanak és a gyökereik minél mélyebbre hatoljanak.


Az ünnepi műsor a gútai Kis-Duna Menti Rockszínház tagjainak – Rigó Jenő, Keszegh Vivien, Varga Linda Bettina és Korber Darina – előadásával vette kezdetét. Megzenésített versek, dalszövegek, szebbnél szebb slágerek csendültek fel, mint: Világok világa Magyarország (Kormorán), Ha én rózsa volnék (Bródy János), Szálljon a kék madár (Kormorán), Ott ahol zúg a négy folyó (Kárpátia zenekar), Szabadság, szerelem! (Petőfi), Vigyázz a madárra (Révész Sándor), Az Úr sorsot rendelt (Kormorán), Három hegyen, három völgyben három virág nyílt (Kormorán), Nemzeti dal (Petőfi), Európa közepén (Kormorán), Szózat (Vörösmarty Mihály), Ez az ország a hazád (Varga Miklós).

A kultúrműsor után Gyimesi György, a Magyar Szövetség alelnöke mondott ünnepi beszédet. Beszéde elején megemlítette, hogy mi nem hiányozhat egy márciusi beszédből: nem hiányozhat Petőfi, nem hiányozhatnak a márciusi ifjak, a Pilvax kávézó, Táncsics kiszabadítása, de főleg a 12 pont, amit 176 évvel ezelőtt megírtak. Az akkori 12 pont hasonlít ahhoz, amit most élünk. Kérték a békét, a szabadságot és az egyetértést. Kérjük most mi is, amikor Európa a háború szélén áll. Kérték a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Mi is azt kérjük, hogy mi döntsük el azokat a kérdéseket, amelyek legjobban befolyásolják az életünket, hogy itt, Pozsonyban kivel és hogyan szeretnénk élni a továbbiakban.


A megemlékező beszédének néhány gondolata: "Tudatában voltam, hogy az egyik legmagyarabb és nagyon öntudatos közösségbe jövök… A márciusi ifjak, az ő elkötelezettségük előtt tisztelegve, a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméit tudjuk megerősíteni itt, együtt. Önmagunk miatt vagyunk itt, hogy értékrendünk előtt tanúbizonyossággal szolgáljunk. Jelenlétünkkel kifejezzük, még mindig csodálatra méltó az akkor, 176 évvel ezelőtt az életük kockáztatásával eszmei értékekért harcolni. Harcoltak a jövő generációért, egy nemzet érdekéért, az önálló rendelkezésért. Ma is ezekért harcolunk, csak más a hangnem, a harctér és a körülmények is… Egyenlőséget és közös teherviselést kértek a márciusi ifjak 176 évvel ezelőtt. Mi is azt kérjük! …Azt kérjük, hogy Szlovákia, mint kis ország az Európai Unióban, ugyanolyan szóval bírjon, mint a nagy állam, ne vegyék el a vétójogot, mert ez az egyetlen fegyver a kezünkben, annak a Szlovákiának, amely belépett az Európai Unióba….Akkor is, most is szükség volt erőre, hogy szembe menjünk az árral, mert akkor is, most is szükség van hitre, hogy érdemes legyen hangunkat hallatni, magunkért kiállni. Mert akkor is és most is szükség volt a tudatra, hogy volt és van miért, van kiért, megszólalni, vívódni és szembemenni…

Gyimesi György beszéde végén sok erőt kívánt a következő gondolattal:

higgyünk egymásban, higgyünk magunkban, higgyünk a közösségünk erejében, mert ez visz minket tovább, ez vitt minket ezer évig és remélem, ez visz minket tovább a következő ezer évig.

A kultúrházi megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével zárult.

Majd a résztvevők közösen elsétáltak a község főterére, ahol a községháza mellett álló Petőfi-táblánál a két karcsai önkormányzat, Dabas város képviselete, a Petőfi Baráti Társulás, további civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények vezetői koszorúzással rótták le a tiszteletüket.

A rendezvény a Dabas önkormányzata, az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközösség, valamint a Petőfi Baráti Társulás által megvalósított és 2022. szeptember 30-án sikeresen lezárult "Múzeum-templom" pályázat, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap fenntartási időszakában valósult meg (a projekt kódja SKHU/WETA/1901/ 1.1/103.

A Petőfi Baráti Tásulás, Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa Önkormányzata, továbbá Dabas Város Önkormányzata már néhány éve összekötik és erősítik a községekben zajló megemlékezéseket, rendezvényeket, erősítve a kultúrát, valamint a lakosságban is az együvé tartozás érzését. (Sz. M.)


Forrás :

https://felvidek.ma/2024/03/jelszavaink-valanak-haza-es-haladas-igy-unnepeltuk-marcius-15-et-a-felvideken/