Budujeme partnerstvá

Interreg

 SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM - ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

Zverejňovanie objednávok RKC, farnosť Kostolné Kračany
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Dátum zverejnenia                    Predmet                                                  Partner                                                 EUR

04.09. 2021        Trvalé a dočasné tabule                                    Copy Guru s. r. o.                                           114

04.09. 2021         Publikácia o sakrálnych pamiatkach          Copy Guru s. r. o.                                           780

04.08. 2021        Cestovanie, autobus na konferenciu do Dabas    AC consulting- service s r. o.        491

27.9.2021            Pohostenie                                             COOP jednota Dun.Streda DS.SD                              313,50

27.9.2021            Objednávka perá                                                    Copy Guru s. r. o.                                           149,04

Zverejňovanie faktúr RKC, farnosť Kostolné Kračany
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Por.číslo              Číslo faktúry                 Dodávateľ                                                                                                    EUR

1.                   210100249                   Copy Guru,s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda      114

2.                  210100256                   Copy Guru,s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda     780

3.                  11082021            AC consultin-services, s.r.o. Ružomberská 6, 821 05 Bratislava         478,50

4.                 221020                        IZO-Bau,s.r.o                     Požiarnická 30,93101 Šamorín                18843,89

5.                 221022                        IZO-Bau,s.r.o                      Požiarnická 30,93101 Šamorín                 8578,03

6.               210100306                   Copy Guru,s.r.o. Nezábudková 475/6, 929 01 Dunajská Streda   149,04

7.               502101518                  Coop jednota Dunajská streda      Korzo Bélu Bartóka č.790            313,49

Zverejňovanie uzatvorených zmlúv RKC, farnosť Kostolné Kračany
V rámci projektu: Budujeme partnerstvá
Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/103

Por.číslo       Typ zmluvy                                                                          dátum zverejnenia              predmet                 partner                EUR

  1. Zmluva o dielo č. 03/2021 oprava veže kostola        04.09. 2021           Zmluva o dielo č.3/2021   IZO- BAU s.r.o.    27421,92